Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk  informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen:  preventie van criminaliteitde procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,…  Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciaal veiligheidsoverleg

Op het provinciaal veiligheidsoverleg van 20 oktober 2014 werd de toekomstige werking rond preventie besproken, o.a. de provinciale verkeerscampagnes werden toegelicht. Ook de nieuwe probatiestage van het basiskader van de politie kwam aan bod. De optimalisatie van de federale politie, de inzet van het Centraal Interventiekorps stonden ook op de agenda. Tot slot werd een nieuw huishoudelijk reglement ondertekend, gelet op de gewijzigde samenstelling van het provinciaal veiligheidsoverleg door de hervorming van justitie tot één gerechtelijk arrondissement en de bijhorende hervorming van de federale politie hierdoor.

 

 

Kustburgemeesters veiligheidsoverleg

Op het veiligheidsoverleg kustburgemeesters gaf Jan Garcet, scheepvaartpolitie, een evaluatie van de verkeersveilige dagen op zee. Nicholas Paelinck, korpschef politiezone Westkust lichtte het pilootproject Cavalerie Westkust toe. Andere agendapunten waren de opruiming olie, plan van aanpak watersport, verdwaalpalen, …. (22/10/2014)

Herinneringseducatie Middenschool Torhout-Lichtervelde

Met 850 leerlingen organiseerde de Middenschool Sint-Rembert Torhout-Lichtervelde een uniek herinneringseducatie. De gouverneur woonde het slotmoment bij. Hierop werd onder meer een compilatie van beelden getoond, genomen tijdens de projectdag en werden de namen genoemd van de gesneuvelden van de school tijdens WOI. De Last Post sloot het geheel af. (21/10/2014)

Lichtfront – Bezoek Britse en Ierse Parlementairen

In het kader van het Lichtfront ontving de gouverneur een delegatie van het Vlaams Parlement onder leiding van voorzitter Jan Peumans en van Britse en Ierse parlementairen in zijn Ambtswoning. De delegatie bezocht ook het Memorial Museum Passendale en de Menenpoort in Ieper. Aansluitend woonden de deelnemers het Lichtfront in Diksmuide bij. (17/10/2014)

P1040977

Lichtfront

Tijdens het Lichtfront werd de frontlijn van eind 1914 in de Westhoek in vuur gezet. Over een afstand van 84km van het strand in Nieuwpoort tot aan “The Memorial of the Missing” in Ploegsteert werd de frontlijn opgelicht door 8400 fakkeldragers. Apotheose was de aanwezigheid van de Koning en de Koningin in Ploegsteert en de mooie boodschap voor de jeugd van Prinses Elisabeth in de 3 landstalen. De provincie blikt bijzonder tevreden terug op een zeer geslaagd feest waarbij 10.000 mensen in verbondenheid bij elkaar werden gebracht. Hiermee zetten we West-Vlaanderen op de wereldkaart. Kortom een schitterend en uniek initiatief. (17/10/2014)

Johan Museeuw wordt het beeld van de provinciale verkeerscampagne Fietstoerisme In Harmonie 2015

De provinciale verkeerscampagne Fietstoerisme In Harmonie wordt ook in 2015 georganiseerd en start op vrijdag 16 januari 2015 op de beurs Velofolies. Op vrijdag 17 oktober 2014 ontving ik  Johan Museeuw. Johan Museeuw zal zich volgend jaar actief inzetten om de campagne ‘fietstoerisme in harmonie’ mee te ondersteunen. Vanuit zijn rol als opleider van jonge toekomstige renners en als regelmatige wielertoerist onderschrijft Johan de noodzaak aan campagnes die de wielertoerist en de andere weggebruikers aanzetten tot het respecteren van de verkeersregels, het gebruiken van reglementaire fietsen en de wederzijdse hoffelijkheid in het verkeer. Je kan alle activiteiten van de campagne en van Johan Museeuw volgen op de website http://www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme en de facebookpagina https://www.facebook.com/fietstoerisme.inharmonie .”

foto (2)

 

De ideale maat

Beste lezer

In één van zijn romans komt Paulo Coelho erachter dat treinrails 143,5 centimeter, of 4 voet en 8,5 duim, van elkaar liggen. Waarom zo’n rare maat? Coelho gaat op zoek en vindt het volgende: omdat ze in het begin, toen ze de eerste spoorwagons bouwden, hetzelfde gereedschap gebruikten als bij de bouw van postkoetsen. Waarom stonden de wielen van de koetsen dan op deze afstand van elkaar? Omdat de oude wegen die breedte hadden. Wie heeft er ooit bepaald dat de wegen die breedte moesten hebben? En plotseling moeten we terug naar een ver en grijs verleden: de Romeinen, de eerste grote wegenbouwers, hebben dat bepaald. En wat was de reden? Hun strijdwagens werden getrokken door twee paarden – en wanneer we de paarden die in die tijd gebruikt werden naast elkaar zetten, komen we uit op een breedte van 143,5 centimeter. Zodoende is de afstand tussen de rails waar onze ultramoderne TGV over rijdt uiteindelijk bepaald door de Romeinen. Toen de emigranten naar de Verenigde Staten trokken om daar spoorwegen aan te leggen, kwam het niet in hen op voor een andere breedte te kiezen; ze hielden dezelfde standaard aan. Het heeft zelfs consequenties gehad voor de bouw van de spaceshuttle: de Amerikaanse ingenieurs vonden dat de brandstoftanks breder moesten zijn, maar ze werden in Utah gebouwd, moesten per trein naar het Space Center in Florida vervoerd worden en de tunnels waren niet breed genoeg. Kortom, de Amerikaanse ruimtevaarders moesten zich neerleggen bij iets wat de Romeinen als de ideale maat hadden vastgesteld.

Bekkenbureau voor het IJzerbekken

Op maandag 13 oktober 2014 is het ‘Bekkenbureau voor de IJzer’ samengekomen onder het voorzitterschap van de gouverneur in het kasteel ‘De Blankaart’ te Woumen. Het Bekkenbureau bereidde de agenda voor van de Algemene Bekkenvergadering IJzer van 03 november 2014. Belangrijke agendapunten die ter bespreking voorliggen zijn o.m. prioritering en selectie van nieuwe signaalgebieden, bevindingen en voorstel van maatregelen aangaande de wateroverlast van 27-28 juli te Lichtervelde, Gits en Zonnebeke, voorstel van werkplan 2015 voor de bekkenstructuren van het IJzerbekken.

Baggerwerken

In het kader van de onderhoudsbaggerwerken in de Noordzee, de maritieme toegang en de havens van Oostende en Zeebrugge is de sleephopper “Artevelde” actief aan onze kust. De gouverneur bracht een bezoek ter plaatse. Hij kreeg er een presentatie van Deme-vertegenwoordigers van de baggerwerken en uitleg over werking van een sleephopperzuiger. De kapitein verzorgde een rondleiding aan boord. (10/10/2014)

P1070921

Eedaflegging West-Vlaamse Politieschool (WPS)

Op de eedaflegging in de WPS wees de gouverneur op de grote verantwoordelijkheid van de aspirant politie-inspecteurs om heel oordeelkundig, professioneel en met veel gezond verstand om te springen met dit gezag. Niet hun persoonlijke opvattingen, maar de door de overheid vastgelegde opdrachten en beroepsregels moeten de basis van hun professioneel handelen zijn. De gouverneur beklemtoonde dat hun leerproces echter nooit ten einde is. Ze zullen zich gedurende hun hele carrière moeten bijscholen want wetgeving is uiteraard onderhevig aan verandering en men kan zich niet permitteren achterop te raken als men een kwaliteitsvolle dienstverlening wil blijven aanbieden. (15/10/2014)