Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk  informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen:  preventie van criminaliteitalles over de jachtverloven,…  Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Onbedwingbare ambitie – 1 –

Beste lezer,

Ambitie staat symbool voor kracht, vooruitgang en succes; ambitieuze studenten, werknemers en landen hebben de toekomst. Anderzijds blijkt ambitie wel erg veel van ons te vragen. Niet alleen door de frustratie die hard werken en het uitblijven van het gewenste succes met zich meebrengen, maar ook omdat tomeloze ambitie een keerzijde heeft: de hebberigheid in de financiële sector heeft bijvoorbeeld veel ellende gebracht. De filosofische oorsprong van ambitie ligt in het door Plato beschreven derde deel van de ziel: thymos., het strijdbare zielsdeel dat volgens de Griekse wijsgeer naast de rede en de emotie bestond. Thymos is ‘geestrijkheid, de menselijke behoefte aan erkenning of trots. De trots die ons marathons doet lopen tegen beter weten in, de ambitie om een held te worden, of gewoner: een uniek, onvervangbaar individu te zijn: de moed die daarmee gepaard gaat, het eergevoel, de begeestering, maar ook de woede die ons voortdrijft; de verbetenheid van sporters, maar ook de verontwaardiging omdat ons onrecht is aangedaan’. Dat schrijft filosoof Peter Venmans (‘Ambitieus maar dan anders’ in Filosofie Magazine, januari 2015)

Bezoek Engels fregat HMS SOMERSET

P1050734

Het Engelse fregat HMS SOMERSET bezocht Antwerpen. Op uitnodiging van de Britse Defensie Attaché kapitein Nigel Amphlett en commandant Michael Wood woonden o.m. admiraal Michel Hofman en de gouverneur de bijeenkomst aan boord van het schip bij. De herdenkingsplechtigheden 2018 in Zeebrugge en de deelname van de Britse Royal Navy werden er besproken. (2/3/2015)

P1050751

Voorstelling boek Jonathan Holslag

In Brussel woonde de gouverneur de voorstelling van het nieuwe Engelstalig boek “China”s Coming War with Asia” van Professor Jonathan Holslag bij. Geert Noels, CEO Econopolis, leidde de boekvoorstelling in. Ambassadeur Xu Qing, professor Zhang Yunling en professor Jonathan Holslag namen aansluitend deel aan een panelgesprek. Vice Eerste Minister Didier Reynders formuleerde de conclusies. (2/03/2015)

 

Verkeersveilige week

P1050721

Op vrijdag 27 februari werd in de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen voor de 19e keer de kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth herdacht. Op die dag in 1996 vonden tien mensen de dood en vielen er 56 zwaargewonden. Bij de botsing waren meer dan 200 wagens betrokken. Op initiatief van de gouverneur werd ter nagedachtenis van deze ramp in West-Vlaanderen van zaterdag 21 tot en met vrijdag 27 februari de ‘Verkeersveilige Week’ georganiseerd. Niettegenstaande de terreurdreiging op niveau 3, voerden West-Vlaamse politiediensten op aangepaste wijze verkeerscontroles uit. Hiermee bleef West-Vlaanderen onder impuls van de gouverneur in deze moeilijke periode toch verder inzetten op de verkeersveiligheid. Resultaten :  http://www.west-vlaanderen.be/nieuws/Paginas/20150228_verkeersveilig_0237.aspx

(27/02/2015)

Bezoek Falck Safety Services

Samen met directeur Hans Desmyttere, WFIV, bezocht de gouverneur Falck Safety Services in Oostende. Falck organiseert veiligheidsopleidingen voor personeel uit de maritieme sector, aardolie- en aardgasindustrie, rederijen, hernieuwbare energiesector, …. Daarnaast verleent het bedrijf ook traditionele offshorediensten zoals human resources, verkoop/verhuur van veiligheidsuitrusting, … (27/2/2015)

Overleg zonecommandanten en zonevoorzitters – hervorming civiele veiligheid

De voorzitter en de coördinatoren van de hulpverleningszones kwamen opnieuw bijeen om met de gouverneur van gedachten te wisselen omtrent de huidige stand van zaken van de  hervorming civiele veiligheid in de verschillende zones. Sinds 1 januari 2015 is naast de start van de zones ook het administratief toezicht volledig in werking. Dat vraagt niet alleen van de diensten van de gouverneur maar ook van de zones een administratieve inspanning want het administratief toezicht is zowel aan termijnen als aan bepaalde regels gebonden. Sarah Maes, federale dienst van de gouverneur, lichtte dit toe. (25/02/2015)

Voorbereidende vergadering 30.000 ste Last Post

Tijdens de editie ’15 van GoneWest willen de makers van het Lichtfront opnieuw een sterk participatief project ontwikkelen onder de titel ‘Ode aan de Ode’. Op 9 juli 2015 wordt immers de 30.000ste Last Post geblazen onder de Menenpoort in Ieper. Het is de bedoeling dat de brandweerlieden over de hele wereld deelnemen aan het evenement. Een voorbereidend overleg met de diverse ambassades, Koen Verlaeckt, secretaris-generaal, Departement internationaal Vlaanderen, Benoit Mottrie Voorzitter Last Post Association, Vivi Lombaerts projectcoördinator GoneWest en de gouverneur vond plaats in hotel Errera in Brussel.

Veiligheidsoverleg

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond het veiligheidsoverleg in de Residentie plaats. In opvolging van de gemaakte afspraken van het vorig overleg kwamen de inzet van de leden van het Interventiekorps (CIK) en de schietstanden voor de politie aan bod. Er werd uitvoerig ingegaan op de veiligheidsmonitor De Lijn, de omzendbrief Foreign Fighters en Veilig motorrijden in West-Vlaanderen. Op het CIC-overleg, voorafgaand aan het veiligheidsoverleg, werd het CIC jaarverslag besproken. (23/02/2015)

Overleg Proper West-Vlaanderen

De gouverneur nodigde de West-Vlaamse afvalintercommunales uit om samen met gedeputeerde Guido Decorte en de Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM) een handhavingsstrategie te ontwikkelen voor de zwerfvuilproblematiek. Vanuit dit overleg werd een projectvoorstel opgemaakt om als eerste Vlaamse provincie een integraal zwerfvuilbeleid te voeren, met inbegrip van een handhavingsluik.(12/2/2015)

 

 

 

Staten-Generaal van de Watersport

Staatssecretaris Bart Tommelein, Vlaams minister Philippe Muyters en de gouverneur lichtten de huidige wetgeving en de pijnpunten toe. De gouverneur is nauw betrokken bij de veiligheidsaspecten rond strand, kust en onze Noordzee. Om de watersporters en recreatievelingen enige consistentie te bieden, streeft de gouverneur daarbij zoveel mogelijk naar uniformiteit. Aansluitend volgde een interview met o.m. Christophe Tack, wereldkampioen Freestyle Kitesurfen, Nico Bertels, meervoudig kampioen waterskiën en vele andere watersporters. (21/02/2015)